strimmel

Statsautoriseret revisor siden 2003

[cand. merc. aud.]

Jeg står for en høj faglig integritet, der i kombination med en dyb forretningsforståelse betyder optimale løsninger for kunderne. Fleksibilitet, erfaring og interesse gør kunderelationen vedkommende og relevant. Jeg har valgt også at have fokus på humane og socioøkonomiske virksomheder og qua bestyrelsesposter giver det erfaring og indblik i alle samfundslag og udfordringerne hos en række humane organisationer. Det giver en profil og faglighed, der dagligt udfoldes i bestyrelsesarbejde for blandt andet Muskelsvindfonden, Tycho Brahe Planetariet, LOBPA samt Handicaprådet i Furesø kommune.

Erfaring

Jeg har arbejdet med revision og rådgivning af danske og internationale virksomheder siden 1993. Først hos Grothen & Perregaard og siden hos EY. Derudover har jeg arbejdet med forskellige projekter hos Carlsberg og drevet egen virksomhed siden 2010. Derudover har jeg følgende tillidsposter:

Medlem Handicaprådet Furesø  
Bestyrelsesmedlem DH Furesø
Bestyrelsesmedlem Tycho Brahe Planetariet
Bestyrelsesmedlem Uraniafonden
Bestyrelsesmedlem Muskel Norden
Bestyrelsesmedlem LOBPA
Repræsentantskabsmedlem Muskelsvindsfonden

strimmel